Over GB-beheer

Als door ouderdom, ziekte, schulden of psychische problemen iemand zijn geldzaken niet of niet meer kan regelen, kan deze taak worden overgenomen door derden. Familie of een professional kunnen dan worden benoemd tot bewindvoerder. GB-Beheer kan als professioneel bewindvoerder zorgen voor duidelijkheid en rust omdat er geen emotionele betrokkenheid speelt.
GB-beheer bestaat sinds 2010 en is een kleinschalig bewindvoerderskantoor. Het werkgebied betreft Drenthe en Groningen. Door onze kleinschaligheid, kunnen wij u betere persoonlijke aandacht geven. Gewoon bij u thuis waar het voor u vertrouwd is.

Bewindvoering

Door omstandigheden kan het voorkomen dat u voor een lange tijd niet in staat bent om uw financiële zaken te behartigen. Dan kunt u onder bewind worden gesteld. Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd. Dit is een financiële (beschermings) maatregel waarbij het gaat om het beheren van uw hele vermogen. Iemand die de bewindvoering uitoefent wordt een bewindvoerder genoemd.

Verzoek tot onderbewindstelling

U moet zelf een verzoek tot onderbewindstelling doen of dit verzoek kan door uw familie worden gedaan. Met een onderbewindstelling wordt uw vermogen beschermd. Beschermingsbewind moet u aanvragen bij de kantonrechter. GB-Beheer kan u hier bij helpen.

Rechtbank

De rechtbank beslist aan de hand van het verzoek en de bijgeleverde stukken of het bewind wordt ingesteld. Als het bewind wordt uitgesproken treedt GB-Beheer op als uw wettelijk vertegenwoordiger voor uw geldzaken. Nadat GB-Beheer de beschikking van de rechtbank heeft ontvangen, start het beheer. Klik op onderstaande button om een uitvoering van bewindvoering te downloaden.

Kosten bewindvoering

GB-Beheer gaat uit van tarieven voor bewindvoering die zijn vastgesteld door de kantonrechter in het Landelijk overleg kantonrechters (LOK). Indien u een laag inkomen heeft, bestaat er een mogelijkheid om via uw gemeente bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten van bewindvoering. Deze aanvraag zal door ons worden ingediend. Klik op onderstaande button om een overzicht van de kosten te downloaden.

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer is er altijd sprake van vrijwilligheid. Budgetbeheer is een maatregel die u zelf neemt. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend van aard zijn. Bijvoorbeeld omdat u uw financiële positie even niet meer in de hand hebt en graag hulp wilt bij het onder controle krijgen hiervan. Ons uitgangspunt is om u schuldenvrij te krijgen en/of te houden. Budgetbeheer betekent dat wij alles voor u regelen waar het gaat om uw financiën.

Wat doen wij voor u?

U sluit een contract met ons af voor 3 jaar. Na afloop van deze termijn beëindigen wij ons werk voor u. Maar u kunt er ook voor kiezen uw contract te verlengen voor onbepaalde tijd.

Wij werken op basis van een volmacht van u die wij aan alle relevante instanties sturen. Als u een contract met ons afsluit voor budgetbeheer dan kunt u van ons het volgende verwachten:

 • Het ontvangen en afhandelen van de post
 • Ontvangen van alle inkomsten op de beheerrekening
 • Betalen van de vaste lasten, inclusief leefgeld
 • Declareren ziektekosten bij de zorgverzekeraar
 • Opstellen van een budgetplan
 • Overige werkzaamheden in overleg en tegen uurtarief.

U betaalt ons op basis van een maandvergoeding. Als budgetbeheerder mogen wij geen verzekeringen voor u afsluiten of wijzigingen doorgeven.

Kosten budgetbeheer

De kosten voor budgetbeheer zijn inkomensafhankelijk. De berekening gaat als volgt: tel al uw inkomsten (inclusief toeslagen, vakantiegeld, dertiende maand etc.) bij elkaar op. Op basis van onderstaande tabel kunt u zien in welke categorie u valt en welke kosten wij daarvoor berekenen. (tarieven 2016)

 

Uw gemiddelde netto inkomen per maand bedraagt Tarief beheervergoeding in € per maand
Niet meer dan € 900,00 € 70,00
Tussen de € 900,00 en € 1300,00 € 80,00
Tussen de € 1300,00 en € 1700,00 € 90,00
€ 1700,00 of meer € 90,00
   
Entreevergoeding € 375,00
Advies en bijzondere dienstverlening volgens uurtarief € 65,00

 

Beheervergoeding

Onder de beheervergoeding vallen de maandelijkse standaard handelingen zoals overboekingen, controles, verantwoording, normale contacten met cliënt, bank en debiteuren/crediteuren.

Entreevergoeding

Voor de diensten die wij verlenen, rekenen wij een entreevergoeding:

 1. een intakegesprek met cliënt
 2. het maken van een beheerplan
 3. het openen van een beheerrekening
 4. het omzetten van uw inkomsten
 5. de uitgaven naar beheerrekening
 6. het omzetten van uw post

Bijzondere dienstverlening

Naast de normale dienstverlening, kunnen wij meer voor u doen, Deze diensten vallen niet onder bovengenoemde standaardhandelingen, het gaat dan om diensten zoals:

 1. op verzoek van zaken afhandelen zoals belastingaangifte, aanvraag bijzondere bijstand, kwijtschelding OZB, aanvraag huur-/zorgtoeslag etc
 2. schuldeninventarisatie
 3. extra cliëntencontacten of besprekingen met derden

Klachtenprocedure

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over een bepaalde beslissing of de manier waarop wij zaken voor u regelen. Als dat het geval is willen wij dit graag tijdens een persoonlijk gesprek met u bespreken.

Lukt het niet om er samen in een gesprek uit te komen, of wilt u liever geen gesprek, dan kunt u uw klacht schriftelijk bij ons indienen. In dat geval kan een onafhankelijke deskundige worden geraadpleegd. De klacht leggen wij voor aan een collega bewindvoerder en wij proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Uw schriftelijke klacht kunt u indienen door een e-mail te sturen naar of per post naar GB Beheer, Postbus 2, 9430 AA Westerbork.

U ontvangt altijd binnen een week een bevestiging van uw klacht. Binnen een termijn van 6 weken, ingaande op het moment van de ontvangstbevestiging, dient u klacht afgehandeld te zijn.

ContactVoor cliënten zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur

GB-Beheer
Postbus 2
9430 AA Westerbork
T 0593 333989
F 0593 331105
E